Видео подача заявки на поступление через PEM

NURSULTAN PEM KZ сайтына кіріп онлайн өтініш бер

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2018 жылдың 5-қазан күнгі Қазақстан халқына жолдауында 2019 жылды «Жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды толық қамтитын әлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптасты

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2018 жылдың 5-қазан күнгі Қазақстан халқына жолдауында 2019 жылды «Жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды толық қамтитын әлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптастыру керек. Келесі жылды «Жастар жылы» деп жариялауды ұсынамын» деген болатын.
Бүгін Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2019 жыл «Жастар жылы» екенін ресми түрде жарияламақ. Бұл жылдың жастар үшін маңызы ерекше екенін айта келе, ақын Мағжан Жұмабаев жырлағандай:
Арыстандай айбатты,
Жолбарыстай қайратты.
Қырандай күшті қанатты,
Мен жастарға сенемін,-деген өлең жолдарын ұрандата отырып, «Басқару Колледжі студенттері «Жастар жылына» белсене ат салысуға дайын.

 

Толығырақ ...

Басқару колледжі ЖШС Жас оқытушылар мектебінің Сабақ үрдісі мен сабақта

18 қаңтар 2019 жылы Басқару колледжі ЖШС Жас оқытушылар мектебінің Сабақ үрдісі мен сабақтан тыс іс-шараларды ұйымдастыру барысында студент тұлғасын танып-білу тақырыбына тəлімгерлер мен жас оқытушылардың қатысуымен дөңгелек үстел өткізді.
Дөңгелек үстелдің мақсаты: жас оқытушының өзін-өзі дамытуы, шығармашылық жұмысты жаңашыл көзқарас арқылы іске асыру төңірегінде қойылды. Дөңгелек үстелге колледждің ардагер-оқытушылары кеңесші-əдіскер ретінде шақырылып, жағдаятты есептер, коучинг өткізу барысының талқылануында əдістемелік кеңестер мен үйлестірулер арқылы жоғары бағалауға ие болды.

 

 

Толығырақ ...

"Колледже Управления" прошло очередное заседание "Школы молодого педагога"

18 января 2019 года в ТОО "Колледже Управления" прошло очередное заседание "Школы молодого педагога" в формате круглый стол с молодыми педагогами и их наставниками, на тему: "Изучение личности студента в ходе учебного процесса и внеклассной деятельности". Целью являлся, формирование творческой личности студентов способного к саморазвитию и самообразованию инновационной деятельности. Были приглашены ветераны-педагоги в качестве координаторов-методистов. Приглашенные наставники давали методические и координационные советы и высокую оценку молодым педагогам в выполнении задании, организации коучинга.

 

 

 

Толығырақ ...

Астана қаласының Білім беруді жаңғырту орталығы "2017 - 2022 жылдарға арналған

Астана қаласының Білім беруді жаңғырту орталығы "2017 - 2022 жылдарға арналған Астана қаласының білім беруді дамыту бағдарламасы" аясында 2019 жылғы 16 қаңтарда "Гуманитарлық колледжінде" МКҚМ Астана қаласының Білім беруді жаңғырту орталығының ұйымдастыруымен 2018 - 2019 оқу жылының l - жарты жылдығы бойынша кеңейтілген есеп беру жиналысы өтті. Білім беруді жаңғырту орталығының əдіскері Кошербай Ж.А., жетекші колледждардың басшылары, "Табыстылық кластері" үйлестіру кеңесінің құрамы, "Табыстылық кластері" құрамдары "Басқару колледжі" ЖШС, "Транспорт жəне коммуникация" колледжі, БКИ "Өрлеу", "Кəсіпкерлер палатасы" "Құрылыс-техникалық колледжі" жəне т.б. колледждер қала оқу орындарының жұмыстарын жоғары деңгейге көтеру барысындағы жұмысқа объективті баға берді.
Жетекші жəне партнер колледждердің үйлестірушілері кластер жұмысына қандай деңгейде, бағытта жұмыс істеу керек екенін атап көрсетті.

 

 

 

Толығырақ ...

В рамках реализации Программы развития образования города Астаны на 2017 - 2022

В рамках реализации Программы развития образования города Астаны на 2017 - 2022 годы 16 января 2019 года на базе ГККП Гуманитарного колледжа Центром модернизации образования города Астаны было проведено расширенное отчетное заседание работы за l - полугодие 2018-2019 учебного года. Методист Центра модернизации образования Кошербай Ж.А., председатели ведущих колледжей, состав координационного совета "Кластера Успешности" ТОО "Колледж Управления", ИПК "Өрлеу", Палаты предпринимателей, "Колледж транспорта и коммуникации", "Строительно-технический колледж" и др. дали объективную оценку выравнивания качества образования в организациях города к лучшим показателям. Координаторы ведущих и партнерских колледжей смогли акцентировать внимание над какой проблемой и над чем в дальнейшем предстоит планировать работу кластера.

 

Толығырақ ...

10 қаңтар 2019 жылы Астана қаласының "Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымының"

10 қаңтар 2019 жылы Астана қаласының "Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымының" "Туризм менеджменті жəне қонақ үй бизнесі" кластерін жүзеге асыру аясында "Экономика, технология жəне тағам өндірісін стандарттау колледжінде" ұйымдастырылған "Қонақ үйде жарнаманың маңыздылығы" тақырыбына өткізілген ашық сабаққа "Басқару колледжі" ЖШС "Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету жəне ұйымдастыру" мамандығының оқытушысы Рахметова С.Р. қатысып, студенттердің таңдаған мамандықтарының маңыздылығын, ерекшелігін жəне қажеттілігін терең түсінуге əлеуметтік желідегі "Kahoot" бағдарламасын, технологиясы əдістерін қолдану жəне үй тапсырмасын кластер арқылы тексеру үлкен ықпал жасағандығын көрсете алғандықтарының куəсі болды.

 

Толығырақ ...

10 января 2019 года преподаватель ТОО Колледжа Управления Рахметова С.Р. была участницей

10 января 2019 года преподаватель ТОО Колледжа Управления Рахметова С.Р. была участницей работы кластера "Менеджмент туризма и гостиничного бизнеса" Технического и профессионального образования. В колледже "Экономика, технология,  стандартизация пищевой промышленности провели открытое мероприятие на тему: "Роль рекламы в гостиничном бизнесе", где студенты могли показать важность, правильность и особенности выбранной специальности "Организация и обслуживания гостиничного хозяйства" применив сетевую программу "Kahoot", методологию технологии "BOPPPS" и проверку домашнего задания по кластеру.

Толығырақ ...

По плану ТОО «Колледж Управления» 04.01.2019 состоялось заключительное заседание Кураторского совета

По плану ТОО «Колледж Управления» 04.01.2019 состоялось заключительное заседание Кураторского совета за первое полугодие .
В ходе встречи Мадина Сетей, заместитель директора по воспитательной работе, доложила о работе руководителей группы в первом полугодии. Также особо отметила руководителей команд, которые активно участвовали в деятельности внутри колледжа и городского уровня, Тулегенова М.Ш., Смадьярова Ф.А., Казанбаева Б.М, Ордабаева З.К., Хамзина П.Х.
Она также отметила достижения студентов в первой половине года.

According to the plan of the «Kolledzh Upravleniya» on 01.04.2019, the final meeting of the Curatorial Council for the first half of the year was held.
During the meeting, Madina Setey, deputy director for educational work, reported on the work of the group leaders in the first half of the year. She also especially noted the leaders of the teams that actively participated in the activities within the college and the city level, Tulegenova M.Sh., Smadyarova F.A., Kazanbaeva B.M., Ordabayeva Z.K., Khamzina P.Kh.
She also noted student achievement in the first half of the year.

 

Толығырақ ...

04.01.2019 ЖЫЛЫ «Басқару Колледжі» ЖШС жоспар бойынша Кураторлық Кеңестің І жартыжылдық қорытынды отырысы болып өтті.

04.01.2019 ЖЫЛЫ «Басқару Колледжі» ЖШС жоспар бойынша Кураторлық Кеңестің І жартыжылдық қорытынды отырысы болып өтті.
Жиналыс барысында директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары Мадина Сетейқызы топ жетекешілердің І жартыжылдықта атқарған тәрбие жұмысы бойынша есеп берді. Сондай-ақ, колледж ішілік және қалалық деңгейдегі іс-шараларға белсене ат салысқан топ жетекшілері М.Ш.Тулегенова, Ф.А.Смадьярова, Б.Е.Қазанбаева, З.К.Ордабаева, П.Хамзиналарға ерекше тоқталып өтті.
Сонымен қатар студенттердің І жартыжылдықта жеткен жетістіктерін де айрықша атап айтты.

 

 

Толығырақ ...

3 қаңтар 2019 ж. Басқару колледжінің оқу ғимаратында "Оқытушылардың озық тəжірибелерін тəлімдеу" тақы рыбына кезекті семинар өтті.

3 қаңтар 2019 ж. Басқару колледжінің оқу ғимаратында "Оқытушылардың озық тəжірибелерін тəлімдеу" тақы рыбына кезекті семинар өтті. Аталмыш семинарда Рүстембекова А.М. "Саясаттану пəнінен сабақ өткізуде кездесетін қарама-қайшы ақпараттардың алдын-алу" тақырыбы бойынша жүргізіп отыратын жұмысын көрсетті. Қазіргі кездегі еліміздегі саяси жағдайға байланысты, студенттердің тарапынан болатын сауалдарға шынайы мысалдар келтіре отырып жауап беру  іске асырылатындығын көрсетті. Екінші модератор, Тулегенова М.Ш. экономикалық пəндер оқытушысы ретінде "Озық тəжірибемен бөлісу" бойынша "Өрмекші торы", "Ыстық орындық",  "Желпуіш", ЖАДО-жақын арадағы даму орталығы, "Алты ойлау қалпағы" сияқты саьақта қолданатын əдіс- тəсілдерімен бөлісті. Сонымен қатар,  алдыңғы қатардағы педагогтар Шалва А А., Шаталов Ф.А., Бітібаева Қ.О. тəжірибелеріне сүйенетіндігін презентация арқылы көрсетті. Колледж оқытушыларының озық тəжірибелерін насихаттау жұмысы қатардағы педагогтардың ынталанып жұмыс істеуімен, түрлендіріп сабақ өткізулеріне үлкен ықпал жасайды.

 

Толығырақ ...
Осы RSS каналға жазылу

              

       

БІЗДІҢМЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:

 

Республика даңғылы, 58/15 (Астана-Технопарк)

Автобус бағыттары:

14, 42, 48 «Әсем» аялдамасы (ЫДүкенұлык.);

3, 48, 14, 22, 47 «Технопарк» аялдамасы (Республика даңғылы)

 

Жеңісдаңғылы 68

Автобус бағыттары:

5, 12, 14, 19, 20, 21, 25, 40, 106, 112

 

Байланыстелефондары:

8 (7172) 31-83-49

           31-10-14

           38-46-97             

 8 (777) 430-00-16